Centrum voľného času Ahoj, Piešťany

Centrum voľného času Ahoj, Piešťany

Teplická 83
92101 Piešťany
IČO: 36094200

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Ahoj, Piešťany

 

 

Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch


Je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb do veku 30 rok v ich voľnom čase.

Centrum voľného času Ahoj poskytuje možnosť využitia voľného času v záujmových útvaroch napr. – plávanie, stolný tenis, florbal, vybíjaná, gymnastika, Klub - Materáčik, Klub integrovaných detí - Túlavé topánky, keramický krúžok pre integrované deti, šachový, strelecký, lukostreľba, HIP HOP.

 


Prázdninová činnosť

Prázdninová činnosť je organizovaná činnosť s deťmi, mládežou počas všetkých druhov školských prázdnin

  • stálych a putovných táborov, víkendových táborov a odborných sústredení pre členov záujmových útvarov,
  • stálych a putovných táborov pre deti a mládež, rodičov s deťmi, ktorí nie sú členmi záujmových útvarov,
  • krátkodobých alebo víkendových podujatí /výlety, zájazdy/
  • prímestských táborov.

S kým môžete prísť do kontaktu?


Riaditeľka CVČ:  PaedDr. Katarína Babičová


Telefón/fax:  033/7726575


E-mail:  cvc.piestany@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit